تبلیغات
ایرانی - آدمک آخر دنیاست بخند
ایرانی
"و یادت باشد در پس دلتنگی ها همیشه خدایی هست که داشتنش جبران همه نداشتن هاست"
 
تاریخ : دوشنبه 17 مهر 1391 | نویسنده : raha

آدمك آخر دنیاست ، بخند

آدمك مرگ همینجاست ، بخند

                                              آن خدایی كه بزرگش خواندی

                                              به خدا مثل تو تنهاست ، بخند

دست خطی كه تو را عاشق كرد

شو‌خی ِ كاغذی ِ ماست ، بخند

                                             فكر كن درد تو ارزشمند است

                                             فكر كن گریه چه زیباست ، بخند

صبح فردا به شبت نیست كه نیست

تازه انگار كه فرداست ، بخند  

                                              راستی آنچه به یادت دادیم

                                            پر زدن نیست كه درجاست ، بخند

آدمك نغمه ی آغاز نخوان

به خدا آخر دنیاست ، بخند

لبخـند را فرامـوش نکنــیدلبخــند بیهـزینه شــما، گرانبهاترین هـــدیه اسـت
میهن اسکین

میهن اسکین