تبلیغات
ایرانی - چه شب هایی...
ایرانی
"و یادت باشد در پس دلتنگی ها همیشه خدایی هست که داشتنش جبران همه نداشتن هاست"
 
تاریخ : چهارشنبه 5 مهر 1391 | نویسنده : raha
چه شبهایی با رویای تو خوابیدم

نفهمیدی

چه شبهایی که اسم تو رو لبهام بود

نمیشنیدی

چه شبهایی که اشکامو به تنهایی نشون دادماز عمق فاصله آروم واسه تو دست تکون دادمچه شبهایی با شب گردی

شبو تا صبح می بردم

نبودی ماه جون می داد

نبودی بی تو میمردم

چه شبهایی دعا کردم یه کم

این فاصله کم شهیه بار دیگه نگاه من تو رویاهات مجسم شه

توی این خونه یخ می بست تن سرد سکوت منچه قدر جای تو خالی بود

چه شبهای بدی بودنگذشتن عمرو بردن

حالا من موندم و حسرتچه قدر بی رحمه این دنیابه این تقدیر بد لعنت...............
طبقه بندی: شعر، 

میهن اسکین

میهن اسکین