تبلیغات
ایرانی - شکل با اعداد
ایرانی
"و یادت باشد در پس دلتنگی ها همیشه خدایی هست که داشتنش جبران همه نداشتن هاست"
 
تاریخ : سه شنبه 18 بهمن 1390 | نویسنده : raha
? * ? *? * ? * ? * ? *? * ? * ? * ? *? * ? *? * ? * ? * ? *
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
°o°O° °o.o°O°oO ____________________________O°o°O°o.°o°O°o.
oO.o° °o.O0o .*¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ O.o° °o.O°O°o.°o°O°o.
$$$$$$_______________________________$$$$$
__$$$$$$$$*_____________________,,$$$$$$$$*
___$$$$$$$$$$,,.. ......................,,$$$$$$$$$$*
____$$$$$$$$$$$$___ .___.___$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$,_ .____. _,,$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$,, .__, _$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$.@:.$$$$$$$$$$$$$$$$
______***$$$$$$$$$$$@@$$$$$$$$$$$****
__________,,,__*$$$$$$@.$$$$$$,,,,,,
_____,,$$$$$$$$$$$$$* @ *$$$$$$$$$$$$,,,
____*$$$$$$$$$$$$$*_@@_*$$$$$$$$$$$$$
___,,*$$$$$$$$$$$$$__.@.__*$$$$$$$$$$$$$,,
_,,*___*$$$$$$$$$$$___*___*$$$$$$$$$$*__ * ,,
*____,,*$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$*,,____*
______,;$*$,$$** ____________** $$***,,
____,; *___ _.*__________________*___ *,,
,,,,.;*____________---____________ _ ____ **,,,,
*.°
?
...°
....O
.......°o O ° O
.................°
.............. °
............. O
.............o....o°o
.................O....°
............o°°O.....o
...........O..........O
............° o o o O
......................?
...................?
...............?


میهن اسکین

میهن اسکین